Česky | Pусский
Přihláška

Skupina AM

Vás opravňuje k řízení mopedu s objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 50 cm3 a s konstrukční rychlostí nepřevyšující 45 km.h

Skupina A1

Vás opravňuje k řízení motocyklu s postraním vozíkem nebo bez postranního vozíku s objemem spalovacího motoru do 125 cm3 a výkonu do 11kw. 

Skupina A2

Vás opravňuje k řízení motocyklu s postraním vozíkem nebo bez postranního vozíku s výkonem motoru nejvýše 35 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,2 kw/kg.

Skupina A

Vás opravňuje k řízení motocyklu s postraním vozíkem nebo bez postranního vozíku s objemem spalovacího motoru s výkonem nad 35 kW,

Skupina B

Vás opravňuje k řízení čtyřkolový motorový vozidleo, jehož hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg, složenou z takového motorového vozidla a přípojného vozidla,

Skupina B+E

Vás opravňuje k řízení jízdní soupravy tvořenou motorovým vozidlem uvedeným ve skupině B a přípojným vozidlem. Celková hmotnost vozidel v soupravě nesmí být vyšší než 7000 kg

Skupina B96

Vás opravňuje k řízení jízdní soupravy tvořenou motorovým vozidlem uvedeným ve skupině B a přípojným vozidlem. Celková hmotnost vozidel v soupravě nesmí být vyšší než 4250 kg

Skupina C

Vás opravňuje k řízení motorového vozidlo jejichž největší povolená hmotnost převyšuje 3500 kg s nejvýše 8 místy k sezení. 

Skupina C+E

Vás opravňuje k řízení  jízdní soupravy složené z motorového vozidla ve skupině C a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 750 kg


Máte dotaz nebo se chcete přihlásit? Kontaktujte nás: