Česky | Pусский
Přihláška

Školení řidičů referentů:

Naše autoškola Holešovice Praha 7 se specializuje rovněž na pravidelné profesní školení řidičů referentů.
Profesní školení řidičů je určeno pro firmy, neboť mají zákonnou povinost nechat proškolit své řidiče referentských vozidel. Školení řidičů referentských vozidel je v rozsahu řidičského oprávnění skupiny B.

Školení řidičů profesionálů:

Naše autoškola Holešovice Praha 7 rovněž nabízí pravidelné školení řidičů profesionálů.

Profesní školení řidičů je určeno pro řidiče skupiny C,C+E,D 

Příslušný právní předpis stanoví:

zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů § 103 odst. 2
(2) Zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána, a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování.

Povinné profesní školení řidičů referentů :

Povinné profesní školení řidičů – referenční nabízíme za příznivých cenových podmínek.
Cena se odvíjí od počtu osob, které za danou firmu pravidelné profesní školení řidičů referentů absolvují.

Pravidelné školení řidičů Praha -referentské se koná v sídle naší autoškoly v Praze

nebo v sídle či provozovně vaší společnosti.
Cena školení: 400 Kč/za osobu, deset a více osob 350Kč/za osobu.
Podrobnější informace o cenách Vám sdělíme na
mobilu.: 608 181 181, nebo nás můžete také oslovit online kontaktní formulář nebo na e-mail: autoskola-praha@post.cz

Objednání školení řidičů:

Objednání  školení řidičů můžete osobně na adrese: Autoškola Holešovice Praha 7, Přístavní 24, mobil.: 608 181 181 nebo online kontaktní formulář nebo na e-mail: autoskola-praha@post.cz. Rádi vám poskytneme veškeré podrobné informace o nabídce pravidelných školení řidičů z povolání pro firmy


Máte dotaz nebo se chcete přihlásit? Kontaktujte nás: